• تلفن:05138693727 - ۰۲۱۸۸۶۸۰۷۲۱
  • ایمیل: pishgaman.mt@gmail.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

طراحی

طراحی یعنی ارائه بهترین راه حل، چه استفاده از راه‌حل‌های گذشته، چه خلق راه‌حل جدید برای رسیدن به هر هدفی. معماری هنر و دانش طراحی بناها و سایر ساختارهای کالبدیست. تعاریف جامع تر، بیش‌تر معماری را شامل طراحی تمامی محیط مصنوع از طراحی شهری و طراحی منظر تا طراحی خرد جزییات ساختمانی و حتی طراحی مبلمان می دانند. طراحی معماری در اصل استفاده خلاقانه از توده، فضا، بافت، نور، سایه، مصالح، برنامه و عناصر برنامه ریزی مانند هزینه، ساخت و فناوری است به منظور دستیابی به اهداف زیباشناختی، عملکردی و اغلب هنری. این تعریف، معماری رااز طراحیمهندسی که استفاده خلاقانه از مصالح و فرمها با بهره گیری از ریاضیات و قواعد علمی است، متمایز می کند.پروژه های معماری به عنوان نمادهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی یک کشور شناخته می شوند.

پروژه های طراحی مهندسین مشاور پاژ پیشگامان مدیریت توس به شرح ذیل می باشد :

  • ۱ ) مطالعات و طراحی پروژه پارک موضوعی کودک منطقه ۱۰ شهرداری مشهد ( سال ۱۳۹۶ ) – مساحت پروژه ۴/۵ هکتار
  • ۲ ) مطالعات و طراحی فاز ۱ و ۲ پارک رحمانیه ، منطقه ۱۲ شهرداری مشهد ( سال ۱۳۹۴ )
  • ۳ ) مطالعات و طراحی فاز ۱ و ۲ پارک اقدسیه ، منطقه ۱۲ شهرداری مشهد ( سال ۱۳۹۴ )
  • ۴ ) طراحی و محاسبات فاز ۱ و ۲ پروژه هفت پلاک مروارید ( توسعه خاوران – سال ۱۳۹۵ )
  • ۵ ) طراحی و نظارت پروزه یادمان شهدای گمنام ، منطقه ۱۰ شهرداری مشهد ( سال ۱۳۹۵ )
  • ۶ ) طراحی پروزه ایستگاهی زائر ، منطقه ۱۰ شهرداری مشهد ( سال ۱۳۹۶ )
  • ۷ ) شرکت در مسابقه طراحی پروژه هفت حوض ( سال ۱۳۹۶ )