• تلفن:05138693727 - ۰۲۱۸۸۶۸۰۷۲۱
  • ایمیل: pishgaman.mt@gmail.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

نظارت کارگاهی و عالیه

  • خانه
  • /
  • نظارت کارگاهی و عالیه

۱- مدیریت طرح و نظارت عالیه پل خیابان دو سطحی آیت ا… واعظ طبسی در قطاع یک منطقه ثامن منتهی به حرم مطهر امام رضا (ع)

۲- نظارت عالیه و کارگاهی پروژه مسجد حاج فرهاد

۳- نظارت عالیه و کارگاهی بلوار امام رضا (ع) شهرستان چناران

۴- نظارت عالیه و کارگاهی شهید شوشتری واقع در قطاع یک منطقه ثامن منتهی به حرم مطهر امام رضا (ع)

۵- نظارت عالیه و کارگاهی پایانه مسافربری شهرستان چناران

۶-نظارت کارگاهی و کنترل پروژه های مشارکتی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد، شامل:

  • پروژه آرمیتاژ گلشن، پروژه پارک بازار ( ایثار )، پروژه یاس، پروژه بازار فردوسی ۲ ( زیتون )، پروژه مریم، پروژه پارکینگ امام رضا ( ع )، پروژه آبان، پروژه یاقوت مصلی، پروژه بازار ملل، پروژه آفتاب، پروژه صدر، پروزه ولایت، پروژه رضا، پروزه پارک جنگلی طرق، پروزه پایتخت، پروژه قائم، پروژه امین، پروژه فرشته، پروژه حریر، پروژه معلم، پروژه ۱۷ شهریور، پروژه تابا