• تلفن:05138693727 - ۰۲۱۸۸۶۸۰۷۲۱
 • ایمیل: pishgaman.mt@gmail.com
 • ساعات کاری: 08:00-17:00

نظارت کارگاهی و عالیه

 • خانه
 • /
 • نظارت کارگاهی و عالیه
 • ۱-نظارت کارگاهی پل خیابان دو سطحی آیت ا… واعظ طبسی

 • ۲-نظارت کارگاهی مسجد حاج فرهاد در شهرداری  منطقه ثامن

 • ۳- نظارت فاز ۳ پروزه های سطح شهرداری منطقه ثامن

 • ۴-نظارت پروژه یادمان شهدای گمنام در شهرداری منطقه ۱۰ مشهد

 • ۵- نظارت کارگاهی و کنترل پروژه های مشارکتی شهرداری مشهد– فروردین ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۷ شامل پروژه های ذیل می باشد :

 • پروژه آرمیتاژ گلشن
 • پروژه پارک بازار ( ایثار )
 • پروژه یاس
 • پروژه بازار فردوسی ۲ ( زیتون )
 • پروژه مریم
 • پروژه پارکینگ امام رضا ( ع )
 • پروژه آبان
 • پروژه یاقوت مصلی
 • پروژه بازار ملل
 • پروژه آفتاب
 • پروژه صدر
 • پروزه ولایت
 • پروژه رضا
 • پروزه پارک جنگلی طرق
 • پروزه پایتخت
 • پروژه قائم
 • پروژه امین
 • پروژه فرشته
 • پروژه حریر
 • پروژه معلم
 • پروژه ۱۷ شهریور
 • پروژه تابا