• تلفن:05138693727 - ۰۲۱۸۸۶۸۰۷۲۱
  • ایمیل: pishgaman.mt@gmail.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

مطالعاتی و پژوهشی (حوزه فعالیت)

  • خانه
  • /
  • مطالعاتی و پژوهشی (حوزه فعالیت)

مطالعات و پژوهش

مطالعات و پژوهش در پروژه های عمرانی قبل از شروع پروژه به منظوراستفاده صحیح و بهینه ازمنابع مالی، انسانی، مصالح و تجهیزات انجام می شود و خطرات و ریسک های منفی در زمان اجرای پروژه ها را کاهش می دهد. هم چنین شامل کلیه تحقیقات و مطالعات منطقه‌ای و جامع بخشی مورد لزوم برای تدوین و اصلاح برنامه و فعالیت‌هایی را که‌ برای طراحی اجرایی و شروع وانجام مرحله ساخت و نیز آماده شدن برای بهره‌ برداری یک پروژه لازم است، در برمی‌گیرد.

مهندسین مشاور پاژ پیشگامان مدیریت توس  با کادری حرفه ای و مجرب در زمینه مطالعات و پژوهش توانسته است در پروژه های زیرفعالیت داشته باشد:

۱- مطالعات امکان سنجی و طراحی مجتمع تجاری خدماتی پروژه ملل نیشابور

۲- مطالعات امکان سنجی و طراحی مجتمع خیام فولاد نیشابور

۳- انجام پروژه های مطالعاتی مرکز پژوهش ها و مطالعات شورای اسلامی شهر مشهد شامل:

– ارزیابی عملکرد پروژه های مشارکتی شهرداری مشهد

– آسیب شناسی ساخت و سازهای موجود شهری با رویکرد فنی،سازه ای و زیست محیطی و ارائه راهکارهای کاهش آن

– امکان سنجی و طراحی الگوهای شهر شب در شهر زیارتی-سیاحتی مشهد

– شناسایی و ارائه راهکارهای عملیاتی سازی مدل های سرمایه گذاری در شهر مشهد

– نیاز سنجی و امکان سنجی پروژه های زیر ساختی و اقتصادی در مناطق کم برخوردار شهر مشهد