• تلفن:05138693727 - ۰۲۱۸۸۶۸۰۷۲۱
 • ایمیل: pishgaman.mt@gmail.com
 • ساعات کاری: 08:00-17:00

مطالعاتی و پژوهشی (حوزه فعالیت)

 • خانه
 • /
 • مطالعاتی و پژوهشی (حوزه فعالیت)

مطالعات و پژوهش

مطالعات و پژوهش در پروژه های عمرانی قبل از شروع پروژه به منظوراستفاده صحیح و بهینه ازمنابع مالی، انسانی، مصالح و تجهیزات انجام می شود و خطرات و ریسک های منفی در زمان اجرای پروژه ها را کاهش می دهد. هم چنین شامل کلیه تحقیقات و مطالعات منطقه‌ای و جامع بخشی مورد لزوم برای تدوین و اصلاح برنامه و فعالیت‌هایی را که‌ برای طراحی اجرایی و شروع وانجام مرحله ساخت و نیز آماده شدن برای بهره‌ برداری یک پروژه لازم است، در برمی‌گیرد.

 • مهندسین مشاور پاژ پیشگامان مدیریت توس  با کادری حرفه ای و مجرب در زمینه مطالعات و پژوهش توانسته است در پروژه های زیرفعالیت داشته باشد:
 1. انجام مطالعات امکان سنجی و تهیه گزارش توجیه فنی و اقتصادی پروژه ملل نیشابور
 2. ارزیابی عملکرد پروژه های مشارکتی شهرداری مشهد
 3. آسیب شناسی ساخت و سازهای موجود شهری با رویکرد های فنی ، سازه ای و زیست محیطی و ارائه راهکارهای کاهش آن
 4. امکان سنجی و طراحی الگوی شهر شب در شهر زیارتی – سیاحتی مشهد
 5. شناسایی و ارائه راهکارهای عملیاتی سازی مدل های سرمایه گذاری شهرداری مشهد
 6. نیاز سنجی و امکان سنجی پروژه های زیر ساختی و اقتصادی در مناطق کم برخوردار شهر مشهد