• تلفن:05138693727 - ۰۲۱۸۸۶۸۰۷۲۱
 • ایمیل: pishgaman.mt@gmail.com
 • ساعات کاری: 08:00-17:00

دفتر مدیریت پروژه PMO

 • خانه
 • /
 • دفتر مدیریت پروژه PMO

دفتر مدیریت پروژه واحد متمرکز سازمانی می‌باشد که هدایت مدیریت پروژه تحت نظر آن می‌باشد، در واقع نظارت بر مدیریت پروژه، طرح و یا ترکیب آنها بر عهده دارد. در هر سازمانی تعریف دفتر مدیریت پروژه و عملکرد آن متفاوت می‌باشد، اما عملکرد اصلی آن هدایت، نظارت و تمرکزگرایی مدیریت پروژه می‌باشد. برخی از وظایف دفتر مدیریت پروژه به شرح ذیل آورده شده است:

ایجاد یک منبع استاندارد برای مدیریت پروژه

بهبود ارتباطات و شیوه به‌کار بردن منابع داخل سازمان

تهیه درس آموخته‌های پروژه‌ها و در اختیار گذاردن آنها برای سایر پروژه‌ها

تهیه نرم‌افزار سیستم اطلاعات مدیریت پروژه

کمک به کاهش اثرات منفی پروژه‌های توسعه شکست خورده روی کارآیی و بهره‌وری منابع

هماهنگی و به اشتراک گذاشتن منابع در سرتاسر پروژه‌های مدیریت شده توسط PMO

شناسایی و تدوین متدولوژی مدیریت پروژه، بهترین شیوه‌ها و استانداردها

اداره مرکزی و مدیریت برای سیاست‌های پروژه، رویه‌ها، الگوها و دیگر مستندات اشتراکی

مدیریت و منبع متمرکز شده ریسک‌های منحصربه فرد و مشترک در تمام پروژه‌ها

یک جایگاه راهبری و رایزنی برای مدیران

نظارت مرکزی زمان‌ها و بودجه‌های پروژه

مهندسین مشاور پیشگامان دفتر مدیریت پروژه را برای پروژه های ذیل ایجاد کرده است :

 • پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه در معاونت اقتصادی شهرداری مشهد
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه میدان شهدا مشهد
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه ، پروژه ۶۲۸ واحدی اندیشه
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه ، پروژه ۵۵۵ واحدی کوهسنگی
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه ، پروژه ۳۲۵ واحدی پیروزی
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه ، پروژه ابن سینا ( مریم )
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه ، پروژه ۳۵۴ واحدی کوثر