• تلفن:05138693727 - ۰۲۱۸۸۶۸۰۷۲۱
  • ایمیل: pishgaman.mt@gmail.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

همکاران ما

دپارتمان طراحی ( معماری و شهرسازی )

جهانگیر بی نظیر

کارشناس معماری

علی سلیمانی

کارشناس ارشد شهرسازی - دکتری اقتصاد

افشین فروغی

کارشناس ارشد معماری

وحید ابراهیمی

دکتری شهرسازی - کارشناس ارشد معماری - کارشناس ارشد طراحی شهری

محسن معینی

کارشناس ارشد طراحی صنعتی

نغمه جعفری

کارشناس معماری

لیلا میر خورسندی

دکتری معماری منظر

ساناز فرشاد

کارشناس ارشد معماری-دکتری عمران ( مدیریت ساخت )

مرتضی حاجی پور

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

مرتضی نعمتی

کارشناس ارشد طراحی شهری

میترا رزاززاده

کارشناس ارشد طراحی شهری

دپارتمان عمران ( محاسبات و نظارت )

مجید نژادحسین

کارشناسی ارشد عمران - مدیریت ساخت

مدیر عامل

مجید شاکریان

کارشناس عمران

مدیر گروه نظارت

سید حسن سیدیان

کارشناس عمران

امیر حسین آقاخانی افشار

دکتری سازه هیدرولیک

مجتبی جعفری

کارشناس ارشد عمران -مدیریت ساخت

ایمان علیپور

کارشناس ارشد عمران

سیروس احمدی

کارشناس ارشد سازه

سروش سریانی

کارشناس ارشد سازه

حامدرضا نیک فرجام

کارشناس عمران

امیرحسین قندهاریون

کارشناس عمران

تاسیسات مکانیکی و برقی

محسن جوشنی

کارشناس ارشد مکانیک

فرشید مستوفی

کارشناس ارشد برق

حسین احمدی

کارشناس ارشد تاسیسات

حمید تقوایی

کارشناس تاسیسات

کنترل پروژه و پیمان رسیدگی

علیرضا شریفی

کارشناس ارشد مدیریت پروژه

پژمان خیراللهی

کارشناس ارشد مدیریت پروژه

صادق هوشیار

کارشناس ارشد مدیریت ساخت

مجید منیری

کارشناس مدیریت پروژه

حمید حکم آبادی

کارشناس ارشد مدیریت ساخت

دانیال ناخدا

کارشناس عمران

ناصر معین

کارشناس کنترل پروژه

فرید کردی

کارشناس ارشد سازه

کاظم جوان

کارشناس ارشد سازه

محمد سلیمانی

کارشناس کنترل پروژه

حقوق و اقتصاد

اعظم ذبیحی

کارشناس ارشد اقتصاد

محمد علی شعبانی

دکتری اقتصاد

مسعود معینی

دکتری زبان انگلیسی

زهرا هوشیار

کارشناس مدیریت

منصوره رخشانی فر

دکتری مدیریت

IT

رضا عابدی

کارشناس پشتیبانی سیستم

رضا نقیبی

کارشناس کامپیوتر

محمدرضا کهن

کارشناس IT و طراح سایت

امور مالی ، اداری و پشتیبانی

محدثه سلیمانی

مسئول امور مالی

جواد شجاع

مسئول امور قراردادی

ریحانه نژاد حسین

مسئول دفتر

محمد امین افشار فر

مسئول تدارکات

مهدی رضایی

مسئول امور اداری