• تلفن:05138693727 - ۰۲۱۸۸۶۸۰۷۲۱
 • ایمیل: pishgaman.mt@gmail.com
 • ساعات کاری: 08:00-17:00

طراحی و محاسبات

 • * ارائه برگه های تعهد آور حقیقی یا حقوقی (مجری، طراح، ناظر)
 • * طراحی معماری لوکس (با تامین حداکثر فضای مفید و پارکینگ، دکوراسیون داخلی و نمای جذاب متناسب با سطح منطقه)
 • * طراحی سازه با سیستم های جدید سقف و دیوار (با رویکرد بهینه سازی و سبک سازی)
 • * طراحی تاسیسات مکانیکی و برقی (با لحاظ حداکثر آرامش در بهره برداری)
 • * طراحی یکپارچه با سیستم BIM (با هدف حذف تداخل های معماری، سازه و تاسیسات)
 • * استفاده از سیستم های نرم افزاری BIM جهت یکپارچه سازی (Building Information Modeling)
 • * تهیه مدل سه بعدی از طرح معماری، سازه و تأسیسات
 • * تطابق نقشه های اجرایی بخش های مختلف و رفع تداخل ها
 • * تهیه لیست دقیق مصالح و اقلام مصرفی
 • * تهیه مدل شبیه سازی و گرافیکی از پیشرفت پروژه جهت مدیریت اجرای آن