• تلفن:05138693727 - ۰۲۱۸۸۶۸۰۷۲۱
  • ایمیل: pishgaman.mt@gmail.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

کنترل مظاعف طرح ها

  • خانه
  • /
  • کنترل مظاعف طرح ها
  • * کنترل طراحی معماری

(کنترل ضوابط طراحی، تامین حداکثر تعداد پارکینگ، نور، زیر بنا و غیره، ارائه راهکارهای مطلوب)

  • * کنترل طراحی سازه

(صحت سنجی و بهینه سازی، کنترل ایمنی و پایداری سازه، مشاوره در زمینه انتخاب مصالح مناسب با رویکرد کاهش هزینه و

  • * ملاحظات زیست محیطی، صرفه جویی در مصرف انرژیریا، جلوگیری از ارتعاش اجزای سازه و انتقال صدا)

* کنترل طراحی تأسیسات و تطابق طرح تأسیسات با معماری و سازه با استفاده از نرم افزار Revit

  • * کنترل جزئیات طبق مشخصات فنی قرارداد و استانداردها