• تلفن:05138693727 - ۰۲۱۸۸۶۸۰۷۲۱
  • ایمیل: pishgaman.mt@gmail.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

نظارت و مدیریت طرح ( عامل چهارم )

  • خانه
  • /
  • نظارت و مدیریت طرح ( عامل چهارم )

نظارت عالیه و کنترل کیفی پروژه ها

نظارت عالی بر عملیات تخریب، خاکبرداری و پایدارسازی گودها

نظارت عالی بر ساخت و اجرای سازه ها (فلزی، بتنی)

کنترل جزئیات طبق مشخصات فنی قرارداد و استانداردها

نظارت عالی بر اجرای عملیات سفت کاری، نازک کاری، معماری داخلی ونما

نظارت عالی بر اجرای تأسیسات مکانیکی و برقی طبق مشخصات فنی قرارداد

نظارت  بر مسائل ایمنی و بهداشتی حرفه ای کارگاه ها

نظارت بر نقشه ها، صحت سنجی و انطباق نقشه های معماری، سازه و تأسیسات