• تلفن:05138693727 - ۰۲۱۸۸۶۸۰۷۲۱
  • ایمیل: pishgaman.mt@gmail.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

کنترل پروژه و دفتر PMO

  • خانه
  • /
  • کنترل پروژه و دفتر PMO

مدیریت ریسک

مهندسی ارزش

طراحی و اجرا سیستم مکاتبات

طراحی و اجرا سیستم مدیریت مدارک مهندسی

طراحی و اجرا سیستم مدیریت خرید کالا

طراحی و اجرا سیستم مدیریت پیشرد کالا

طراحی و اجرا سیستم مدیریت اقلام

طراحی و اجرا سیستم مدیریت وظایف و رویدادها

طراحی و اجرا سیستم مدیریت نصب و اجرا

طراحی و اجرا سیستم کنترل پروژه

گسترش و پیشبرد دانش مدیریت پروژه و بومی‌سازی آن

مدیریت Claim(ادعا) و پیش‌بینی موارد ایجادکننده ادعا از سوی پیمانکار